霊安日記

jf_nights の霊安草子。

夏休みギラギラ太陽日記 ~ 38日目

9/13.

kono hi wa nani wo sitakke naxa.

twilog wo miruto, nanka asi wo itameteru mitaida.
souieba, migi no asikubi ga mettya itai. akiresu ken wo douyara tono de itamete simatta mitaide, aruku no ga wari to tsurai kanji. motiron, kaidan toka wa itidan zutu ryouasi wo soroete nobotte ru.

hirusugi kurai ni matasitemo twitter de konomae towa betu no hito ni block sareteru no wo sitta. mae made ippoutuko no follow wo sitetan dakedo, saikin minai naxa to omotte itara, follow ga hazure tete, arere to omotte kakunin sitemitara block sarete ta.

ha~ turai.

tinami ni block sareteru ka douka wo kakunin suru way wa, mazu hikoukai no list wo tukutte, taisyou no hito wo sokoni tuika sitemiyou to surudake.
mosi block sarete tara,
「この動作は許可されていない可能性があります」
toiu hyoji ga deru node sore de wakarimasu.

ha~ nannandesukane~